Elektrisk guide & säkerhetstips

Skydda dig och ditt hem med dessa elsäkerhetsregler.

Följ våra enkla elektriska säkerhetstips för att hålla dig själv och din familj trygg hemma.

Elsäkerhet i bostäder

Elsäkerhet i bostäder

Du driver ditt hem med elektrisk energi, men känner du till elsäkerhet? Den granskning som Elsäkerhetsverket gjort visar att det varje år uppstår cirka 1800 elrelaterade bränder i våra svenska bostäder, och med över 1300 fall där elektrisk ström eller el-incidenter som kunde ha undvikits, det är alltför viktig för att ignorera elsäkerheten i hemmet. Hos Elenkelt bryr vi oss om våra kunders säkerhet och genom att följa dessa elektriska säkerhetstips kan du skydda ditt hem och din familj.

Vad orsakar elektriska bränder i hemmet?

Vi kan noterar att felaktiga eller skadade kablar och relaterad elektrisk utrustning orsakar 27 procent av elbränderna, följt av lampor, armaturer, transformatorer och andra nätaggregat. När du letar efter potentiella brandrisker i ditt hem ska du alltid rådfråga din lokala elektriker.


10 elektriska säkerhetstips för ditt hem

Många elektriska bränder kan förebyggas genom att följa några enkla tips om elsäkerhet. Nedan följer 10 hushållssäkerhetsföreskrifter som varje husägare bör veta och följa. Kom alltid ihåg att fråga en professionell om du är osäker på eluttaget eller apparatens säkerhet.

1. Kontrollera att du använder rätt effekt i alla dina inventarier och apparater.

Att använda rätt lampor kan förhindra elektriska problem, så kontrollera alla lampor, armaturer och apparater för att säkerställa att du använder rätt effekt. Om en lampa inte  är märkt med antalet watt har någon wattstyrning, använd 60-watts glödlampor eller mindre. Välj 25-watts glödlampor för omärkta takarmaturer.

Tips: LED-glödlampor förbrukar mindre ström och minskar risken för överhettning. Läs mer om fördelar med LED-lampor .

2. Se upp för överbelastade uttag för att skydda ditt hem.

Överbelastning av ett eluttag är en vanlig orsak till elektriska problem. Kontrollera alla uttag för att säkerställa att de är svala vid beröringen, har skyddande frontplattor och är i rätt skick.

 • Använd inte förlängningssladdar eller konverterare med flera uttag för apparater.
 • Anslut bara en värmeproducerande apparat till ett uttag i taget.
 • Varma uttag ska kontrolleras av kvalificerade elektriker.
 • Kom ihåg att strömsladdarna bara lägger till uttag - de ändrar inte mängden ström som uttaget får.
 • Smarta pluggar kan användas för att övervaka utloppseffektbelastningar och till och med stänga av apparater om ett uttag börjar överhettas.


  3. Byt ut eller reparera skadade elsladdar för att skydda ditt hem.

  Skadade nätkablar utgör en allvarlig elektrisk säkerhetsrisk för bostäder och de kan orsaka både bränder och elektrokution. Alla ström- och förlängningssladdar bör kontrolleras regelbundet för tecken på spräckning och sprickor, och de ska sedan repareras eller bytas ut vid behov. Nätkablar får inte häftas på plats eller köras under mattor och möbler. Sladdar under mattor utgör en snubbningsrisk och kan överhettas, medan möbler kan krossa sladdisolering och skada ledningar.

  Användning av förlängningssladdar regelbundet kan innebära att du inte har tillräckligt med uttag för att passa dina behov. Låt en kvalificerad elektriker som förstår elsäkerhetsregler installera ytterligare uttag i rum där du ofta använder förlängningssladdar. 

  4. Håll dina använda och oanvända sladdar rena och säkra för att förhindra skador.

  Elektriska säkerhetsregler gäller inte bara för nätkablar när de används - ledningar måste också förvaras säkert för att förhindra skador. Håll sladdar borta från barn och husdjur (som kan tugga på eller leka med sladdar). Försök att undvika att packa snören tätt runt föremål; detta kan sträcka sladden eller orsaka överhettning. Vila aldrig en sladd på en varm yta för att förhindra skador på sladdens isolering och ledningar.

  5. Koppla bort alla dina oanvända apparater för att minska potentiella risker.

  Ett av de enklaste tips om elektrisk säkerhet är också ett av de enklaste att glömma: när en apparat inte används ska du koppla ur den. Detta sparar inte bara dig ström genom att minska alla fantomavbränningar (den mängd energi som enheten förbrukar även om den inte används aktivt), utan att koppla från oanvända apparater skyddar dem också från överhettning eller strömavbrott.

  Det är ofta svårt att komma ihåg att koppla ur oanvända apparater, men den nya generationen av smarta pluggar erbjuder en lösning som gör att du kan ställa in strömplaner för varje uttag.

  6. Håll elektriska apparater och uttag borta från vatten för att förhindra stötar.

  Vatten och elektricitet blandas inte bra. För att följa elsäkerhetsföreskrifter, håll elektrisk utrustning torr och borta från vatten förhindrar skador på apparater och kan skydda mot personskador och elektrisk stöt. När du arbetar med elektriska apparater är det viktigt att ha torra händer. Att hålla elektrisk utrustning borta från växtkrukor, akvarier, handfat, duschar och badkar minskar risken för att vatten och elektricitet kommer i kontakt.

  7. Ge dina apparater rätt utrymme för luftcirkulation för att undvika överhettning.

  Utan korrekt luftcirkulation kan elektrisk utrustning överhettas och avbrytas och kan bli en brandrisk. Se till att dina apparater har rätt luftcirkulation och undvik att köra elektrisk utrustning i slutna skåp. För bästa elsäkerhet är det också viktigt att förvara brandfarliga föremål långt borta från alla apparater och elektronik. Var särskilt uppmärksam på din gas- eller eltork , eftersom dessa måste vara belägna minst en fot från väggen för att fungera säkert.

  8. Se till att alla dina avgasfläktar är rena för att förhindra brandrisker.

  Vissa apparater har avgasfläktar som kan bli smutsiga eller tilltäppta med skräp och få apparaten att arbeta hårdare. Detta kan förkorta apparatens livslängd och kan orsaka en risk för hemmet på grund av överhettning, eller till och med orsaka en uppbyggnad av farliga gaser som kan leda till elektrisk brandrisk. Rengöring av avgasfläktar hjälper regelbundet att förebygga sådana faror.

  9. Följ alltid apparatens instruktioner för förbättrad elsäkerhet.

  "Läs instruktionerna" bör toppa listan med elsäkerhetstips hemma. Att förstå hur du använder apparater på ett säkert sätt förbättrar både enhetens prestanda och din personliga säkerhet. Om någon apparat ger dig till och med en liten elektrisk chock, sluta använda den tills en behörig elektriker kontrollerar den för problem.

  10. Var uppmärksam på värmare och vattenvärmare för att förhindra eventuella olyckor.

  Brännbara föremål bör hållas borta från bärbara värmare och inbyggda ugnar. För ugnsäkerhet, förvara brännbara ämnen långt borta från värmeapparater. Bärbara värmare bör inte användas nära draperier, och för att förhindra att de tippas, bör de bara någonsin placeras på en stabil yta.

  På en relaterad anmärkning, vet du vilken temperatur din varmvattenberedare är inställd på? Inställningar med hög temperatur äter energi i din varmvattenberedare och kan orsaka brännskador och oavsiktlig skållning, särskilt i små barn.


Elektrisk säkerhet för barn

Små barn är naturligtvis nyfikna och är snabba att utforska världen, så det är viktigt att skydda dem. Att lära dem elektriska säkerhetstips kan hålla dem säkra.

Installera skyddskåpor och skydd över alla uttag för att skydda dina barn.

Att installera skyddskåpor och lock på uttag förhindrar barn från att sätta in föremål i uttag och skyddar dem från stötar

Placera farliga apparater utom räckhåll för små barn.

Håll farliga apparater borta från barn tills de är tillräckligt gamla för att använda dem ordentligt och förstå elektrisk säkerhet hemma. Tips inkluderar förvaring av brödrostar, blandare och vattenkokare i höga hyllor eller i låsta skåp - var som helst där barn inte kan komma åt dem.  

Elektrisk säkerhet för barn går utöver att lära dem säkra metoder. Berätta för dem om vad energi är och varifrån det kommer.

Elsäkerhet är viktigt i alla hem. Från strömförsörjning till dina apparater, till att tända ditt hem, är elektricitet en fantastisk kraft som är värd vår respekt och omtanke. Genom att öva dessa elektriska säkerhetstips hemma kan du sänka risken för olyckor, undvika överbearbetning av ditt hems elektriska system och hålla dig och din familj säker.

Och kom ihåg att om du är osäker på ett eluttag eller en apparat måste du alltid be en elektriker ta en titt och skydda dig och din familj.

LÅT OSS HJÄLPA DIG!